Henryk Sołyga tel.: 605 405 261      Kamil Sołyga tel. 607 408 507,         email: biuro@arkama.pl               / /Polityka prywatności - RODO //

 

znaki ueHenryk Sołyga PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ARKAMA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Cele projektu:  Zakup infrastruktury B+R w celu stworzenia nowego działu w firmie
Planowane efekty: W oparciu o zakupiony profesjonalny sprzęt B+R przedsiębiorstwo będzie mogło prowadzić usystematyzowane prace B+R w zakresie optymalizacji produktowych urządzeń pod względem jakościowym, materiałowym złączeniowym, konstrukcyjny oraz funkcjonalności dodanych. Realizowany projekt przedsiębiorstwa przyczyni się do wzrostu zatrudnienia –planowane jest utworzenie jednego nowego miejsca pracy.
Wartość całkowita projektu:  655 836,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich:  426 560,00 PLN

Ochrona danych osobowych - RODO

 Informacja o Danych Osobowych przetwarzanych przez firmę ARKAMA

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane w skrócie RODO).

Firma ARKAMA działąjąc na rzecz i w interesie swoich klientów przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych przekazujemy Państwu najistotniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej firmie:

Administratorem Państwa danych osobowych jest :

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARKAMA Sołyga Henryk

Brukowa 2, 63-645 Łęka Opatowska

tel. 62 78 188 23, email. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dbamy o to, aby dane były odpowiednio zabezpieczane poprzez zastosowanie nowoczesnych metod ochrony danych w każdej postaci. Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie wówczas gdy podmiot posiada podstawę prawną ich przetwarzania. Tą podstawą, zgodnie z art. 6 RODO może być:

  • Państwa zgoda lub
  • niezbędność przetwarzania dla zawarcia lub wykonania z Panią/Panem umowy lub
  • wypełnienie obowiązku, nałożonego przepisem prawa lub
  • niezbędność dla ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub
  • niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Mając na uwadze powyższe podstawy dane osobowe będą przetwarzane przez firmę ARKAMA głównie w celu:

  • podjęcia działań przed zawarciem umowy handlowej jak również  w trakcie jej realizacji
  • marketingu produktów i usług świadczonych przez Administratora, jako niezbędny do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
  • do prowadzenia obrotu handlowego,
  • prowadzenia uzgodnień dotyczących współpracy handlowej oraz serwisowej,

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe:

Państwa dane osobowe w postaci elektronicznej są przetwarzane w naszym odpowiednio zabezpieczonym systemie IT co gwarantuje pełną ochronę przed niekontrolowanych dostępem nieupoważnionych osób lub innych systemów. Dokumenty papierowe zawierające Państwa dane osobowe są przechowywane w sposób gwarantujący kontrolę w dostępie do dokumentów. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnej postaci jest realizowane tylko przez upoważnionych do tego pracowników i serwisantów firmy ARKAMA.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane  podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby świadczenia naszych usług, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, prawne, informatyczne, a także innym podmioty zewnętrznym, które wykażą, że na mocy przepisów prawa są uprawnione do uzyskania danych.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Cel i okres przechowywania Państwa danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane będą w celach prawidłowego świadczenia usług określonych w umowach które z Państwem zawarliśmy oraz w celu prowadzenia z Państwem zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa obrotu handlowego.

Dane osobowe będą przechowywane w okresie prowadzonej współpracy na podstawie podpisanych z Państwem umów i w okresach wymaganych przez obowiązujące prawo gospodarcze i podatkowe.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych

W związku z tym, iż przetwarzamy Państwa dane osobowe, co do zasady przysługują Państwu prawa dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania lub usunięcia z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa gospodarczego i podatkowego. Szczegóły związane z Państwa prawami znajdują się w rozporządzeniu RODO.